ป้องกันเพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้ม

ก๊าซหุงต้ม หลายครัวเรือนต้องมีไว้อย่างแน่นอนแต่เราทำยังไงที่จะอยู่กับมันอย่างปลอดภัยเพราะหากเราละเลยสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ บ่อยครั้งสาเหตุเพลิงไหม้ก็เกิดจากความประมาทของเราเองและทุกคนในครอบครัวสามารถช่วยกันป้องกันได้

การสังเกตถังก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ

มีข้อความ Property of ยี่ห้อสินค้า ประทับตราในเนื้อถังชัดเจน บริเวณหูถัง   มีตราประทับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประทับที่หูถังอย่างถาวรและชัดเจน   มีชื่อบริษัทผู้ตรวจสอบ ประทับที่บริเวณหูถังอย่างถาวรและชัดเจน   มีเดือน/ ปีที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายถังไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีรอยขีดข่วนเป็นรอยลึก ไม่เป็นสนิมผุกร่อน     บอกน้ำหนักถังเปล่า และน้ำหนักบรรจุอย่างชัดเจน  มีซีลผนึกที่วาล์วหัวถังในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

 

การติดตั้งก๊าซหุงต้ม

        1.ควรตั้งห่างจากเตาไฟอย่างน้อย 1.5 เมตร

        2.ไม่ควรตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟไว้ใกล้ถังก๊าซ

        3.ตั้งในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

                                                                4.ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้าออกสะดวก ไม่กีดขวางทางเข้า-ออก

                                                                5.ตั้งถังบนที่ราบและแข็ง

                                                                6.ไม่ตั้งบริเวณที่เปียกชื้น

                                                                7.ไม่ตั้งถังในห้องใต้ดิน แต่หากจำเป็นควรติดตั้งเครื่องเตือนภัยด้วย

ข้อห้ามในการใช้ถังก๊าซหุงต้ม  ห้ามกลิ้ง หรือกระแทกถัง  ห้ามนำไปเติมที่สถานีบริการ   ห้ามนำถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนถังในรถยนต์

 การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม

ตรวจสอบหารอยรั่ว ใช้น้ำสบู่ลูบไล้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณวาล์วถังก๊าซ บริเวณหัวปรับความดัน บริเวณข้อต่อต่างๆ บริเวณแกนลูกบิดสำหรับเปิด-ปิดเตาก๊าซ และที่สายอ่อนนำก๊าซ หากมีการรั่วซึม จะเปิดฟองอากาศผุดขึ้น

 วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

ก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศเมื่อรั่วซึมจะลอยต่ำและไหลไปตามพื้น หากติดไฟจะลุกลามได้(ต่างจากก๊าซธรรมชาติที่เบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นสูงและไม่ติดไฟ) ดังนั้นจึงห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และห้ามกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซและหัวเตาเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหรือใช้พัดช่วยไล่ก๊าซจากนั้นรีบตรวจหาสาเหตุของการรั่วแล้วรีบทำการแก้ไข หรือแจ้งร้านค้าก๊าซโดยด่วน   กรณีที่ถังก๊าซรั่ว หลังปิดวาล์วแล้วให้ยกถังไปยังที่โล่ง ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จากนั้นพลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบน
เพื่อลดการรั่วไหลของก๊าซ

 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซหุงต้ม ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซหุงต้มได้ และติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายศึกษาวิธีปฏิบัติให้มีความเข้าใจ และหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิงดังกล่าวเพื่อระงับเหตุทันที

 

อ่าน..การป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากรถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ ทั้ง LPG และ NGV คลิ๊กเลย