กำจัด-ทำลายรังต่อ โทร 199

 sootvercunti-5

เป็นอีกหนึ่งสาธารณภัยสำหรับคนเมือง เมื่อต่อหัวเสือเข้ามาทำรังในบริเวณบ้าน ตามความเชื่ออาจจะบอกว่าดี หรือกลัวบาปหากจะทำลาย แต่หากเมื่อคนในบ้านถูกต่อยมันเป็นภัยที่อันตรายถึงชีวิต และจากสถิติการออกช่วยเหลือประชาชนในการกำจัดรังต่อมากที่สุด ก็อยู่ในช่วงฤดูฝน ต่อเป็นแมลงที่มีพิษจัดเป็นสัตว์ประเภท Omnivorons เป็นแมลงที่กินสัตว์ ชื่อ Vespa cincta - Paper wasp อยู่ในวงศ์ Vespidae จัดอยู่ใน Class Insecta, Order Hymenoptera ลักษณะของลำตัวมี สีดำ ปีกสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง มีขนาดลำตัวยาว 3.00-3.50 เซนติเมตร เป็นแมลงที่มีพิษมีอันตรายหากโดนรุมต่อยถึงตายได้

อาการเมื่อถูกต่อต่อย

1.อาการเฉพาะที่ ได้แก่ ปวด บวม แดง ร้อน หรือเป็นผื่นแพ้  ลมพิษตรงบริเวณที่ถูกต่อย ในคนที่ได้รับอยู่บ่อยๆ พิษจะไปกระตุ้นการหลั่งฮีตามีนจากเนื้อเยื่อ ทำให้บริเวณที่ถูกต่อยเกิดรอยไหม้ ในกรณีที่ถูกตาอาจมีอาการมากกว่าปกติได้

2.พิษที่ไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดอาการทั่วร่างกาย เช่น คัน ลมพิษ หลอดลมบวม หายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ และท้องบวม บางรายอาจมีอาการหน้ามืดเป็นลม มีเหงื่อออกมาก ตัวสั่น หาวบ่อย ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการช็อกนั่นเอง บางรายอาจมีอาการมีลมพิษขึ้นตามตัว คัน เจ็บ และมีไข้  ส่วนในรายที่เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบาก เขียวคล้ำ ความดันโลหิตต่ำจนช็อก เกิดภาวการณ์ไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

การทำลายรังต่อหัวเสือ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในเวลากลางคืนเพราะเป็นเวลาที่ต่อทุกตัวอยู่ภายในรังและปลอดภัยมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สถานีดับเพลิงใกล้เคียง หรือ โทร.199